Framsida :: Tjänstgöringsplatsen :: Ungdomsgarantin

Ungdomsgarantin 2013 - 2015

 

Civiltjänstcentralens mål är att ge likvärdiga och på samma sätt arrangerade tjänster åt civiltjänstgörarna som det ges åt dem som utför värnplikten i armén. Centralen använder sig av bland annat ”Institutet för hälsa och välfärds” Time out verksamhet och ålägger tjänstgöringsplatserna att leda och hjälpa tjänstgöraren att söka arbete eller att försöka få en studie- eller praktikantplats. Åtgärder som hänför sig till Ungdomsgarantin kommer att fogas till Arbets- och näringsministeriets: Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst.

En del av tjänstgörarna har redan under tjänstgöringstiden sin examen utförd eller så har de sin studieplats klar. Värnpliktsarbetsgruppen 2010 har framfört i sin rapport att rådgivning om studier och arbetskarriär borde effektiveras mellan de olika förvaltningarna genom ett ökat samarbete. Målet är att trygga möjligheten för tjänstgöraren att på eget initiativ kunna söka studieplats och använda därtill hörande nättjänster under tjänstgöringstiden

Under utbildningstiden i Lappträsk får tjänstgöraren mera information (t.ex. FPA-info).

Det bör ges möjlighet åt tjänstgöraren att under tjänstgöringstiden få besöka den lokala TE-byrån, utan att behöva använda permissionsdagar för besöket .

Time out- verksamhetsmodellen utnyttjas då tjänstgöringen avbryts och före civiltjänstgöringen avslutas. Meningen är att tjänstgöraren genast då tjänstgöringen tar slut skulle ha ett arbete eller studie- eller praktikantplats att gå till.