Framsida :: Tjänstgöringsplatsen :: Arbetstjänst

Arbetstjänst

Tjänstgöringsplatsen meddelar åt civiltjänstcentralen om eventuell ledig tjänstgöringsplats.  I sitt meddelande beskriver de arbetet, samt önskningar om tjänstgöraren.  Ju utförligare meddelandet om tjänstgöringsplatsen är uppgjort, desto sannolikare är det att just rätt tjänstgörare söker platsen.  Civiltjänstgöraren, som är intresserad av platsen och/eller centralen tar därefter kontakt med tjänstgöringsplatsen.  Det är civiltjänstgöraren själv som söker tjänsten.  Vid behov hjälper centralen med skaffande av tjänstgöringsplats.  En civiltjänstgörare som är på utbildningsperiod kan komma på intervju, efter det att han kommit överens om saken med tjänstgöringsplatsen och med sin utbildningsansvariga.

Många tjänstgöringsskyldiga tar kontakt med tjänstgöringsplatserna redan innan utbildningsperioden börjar.  Tjänstgöringsplatsen skall försäkra sig om utbildningsperiodens och arbetstjänstens begynnelsedagar av tjänstgöraren eller av centralen, innan de gör avtal om arbetstjänst eller skriver under förbindelseblanketten.  Se hemsidan  “utbildningsperioderna”.

Tjänstgöringsplatsen kan skicka informationsmaterial om sin verksamhet till civiltjänstcentralen för att underlätta sökande efter den mest lämpliga tjänstgöraren.  Tjänstgöringsplatserna har också möjlighet att komma och presentera sin verksamhet till civiltjänstcentralen. 

 

Lediga tjänstgöringsplatser