Framsida :: Aktuellt :: Civiltjänstgörarens roll vid arbetsplatsens arbetsnedläggning
15.09.2015

Civiltjänstgörarens roll vid arbetsplatsens arbetsnedläggning

I Finland arrangeras fredagen den 18.9.2015 en demonstration av löntagarna mot regeringens planer. Demonstrationen påverkar i stor utsträckning kollektivtrafiken och stänger möjligtvis också arbetsplatser, som fungerar som tjänstgöringsplatser.

 

Civiltjänstgöraren är inte i arbetsförhållande med tjänstgöringsplatsen, utan i civiltjänstgöring och i arbetet på basen av förordnande till arbetstjänst utfärdat av Civiltjänstcentralen.  Civiltjänstgöraren är således utanför löntagarnas demonstration.

Om tjänstgöringsplatsen är stängd på fredag på grund av demonstrationen, borde tjänstgöringsplatsen ordna motsvarande arbete åt tjänstgöraren på en annan verksamhetspunkt, eller alternativt ordna tjänstgöringsdagen som en distansarbetsdag eller på annat överenskommet sätt.

Civiltjänstgöraren skall inte förordnas att jobba ensam utan vederbörlig övervakning.  Tjänstgöringsplatsen kan inte heller bestämma att tjänstgöraren håller en permissionsdag, utan dagen är tjänstgöringsdag för civiltjänstgöraren.


Avsändare
15.09.2015