09.10.2017

Grundrenoveringar i tjänstgörares inkvarteringsutrymmen

Renoveringar förorsakar störningar och ändringar i utrymmena. Renoveringar pågår till sommaren 2018.

Avsändare
09.10.2017