Framsida :: Aktuellt :: Anvisning om civiltjänstgörares resor uppdaterad 12.2.2015
25.02.2015

Anvisning om civiltjänstgörares resor uppdaterad 12.2.2015

Uppdateringar gäller ersättningar för tjänstgörarens användning av egen bil under arbets- och permissionsresor. I stället för ersättnining av bränslekostnaderna, så ersätts resorna enligt kostnaderna för anlitande av det förmånligaste allmänna fortskaffningsmedlet.

Punkterna som ändrats:

- punkt 2.1.2 sida 8 (Gratis permissionsresor på rutter, vilka saknar kollektivtrafik)

- punkt 3.1 sida 12 (Arbets- och kommenderingsresor på rutter, vilka saknar kollektivtrafik eller att väntetiden överstiger två timmar)


Avsändare
25.02.2015
Senast ändrat
25.02.2015