Framsida :: Aktuellt :: Permissionsresor fria för civiltjänstgörarna fr.o.m. 1.1.2014
01.01.2014

Permissionsresor fria för civiltjänstgörarna fr.o.m. 1.1.2014

En ändring i civiltjänstlagen 940/2013 gällande civiltjänstgörarnas fria permissionsresor

53 § (13.12.2013/940)

Fria permissionsresor

Civiltjänstgöraren har under tjänstgöringstiden rätt till fria permissionsresor tur och retur och till fri resa tur och retur i samband med permission och ledighet som avses i 40 § eller till ersättning för kostnaderna för resa tur och retur till sin hemort eller boningsort och av särskilda skäl också till en annan sådan ort i Finland till vilken han eller hon har en särskild personlig anknytning. Den som är stadigvarande bosatt utomlands har under tjänstgöringstiden rätt till minst en fri permissionsresa till hemorten eller boningsorten utomlands.

Resorna ska företas på ett sätt som med beaktande av omständigheterna är förmånligast för staten.

Närmare bestämmelser om antalet fria permissionsresor till utlandet och om ersättning för resekostnader utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet med beaktande av antalet fria permissionsresor till utlandet för dem som fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen

De 39 permissionsresorna som gällde tidigare är inte i kraft mera.  


Avsändare
11.06.2014
Senast ändrat
11.06.2014