Civiltjänst

Kompletterande tjänstgöring

Utbildningsperiod

ArbetstjänstSenaste

Nyheter

01.01.2019

Ansökningar för inkvarteringskostnader för år 2016

skall göras elektroniskt (sivariweb) senast den 31.12.2018.

Nyhet

01.01.2019

Decembers inkvarteringsersättningar för tjänstgöringsplatser

Ersättningar måste ansökas under december månad. Sivariweb kan föreslå en mindre ersättningssumma eftersom den tar i beaktande endast före ansökningsdagen fullgjorda tjänstgöringsdagar . Du kan ändra den ansökta summan genom att öppna december månads rad på nytt. Verifikat kan bifogas ansökan ännu under januari.

Nyhet

23.03.2018

CIVILTJÄNSTGÖRARENS VACCINATIONSSKYDD

1.Kontrollera att du har tillräckligt vaccinationsskydd om du under din tjänstgöring ska arbeta med klienter eller patienter som hör till riskgrupperna. 2.Du får dina vaccinuppgifter från hälsostationen eller skolhälsovårdaren om du är osäker vilka vaccin du har fått. 3.Sök arbetstjänstplatser där vaccinationsskydd inte krävs om du av hälsoskäl inte har/kan ta det vaccinationsskydd som behövs.

NyhetFöljande

utbildningsperioder

Följ oss

på sociala medier