etusivu :: Velvolliselle :: Siviilipalvelukseen hakeutuminen

 Siviilipalvelukseen hakeutuminen

Siviilipalvelukseen voi hakea kutsunnoissa tai niiden jälkeen sekä myös varusmiespalveluksen aikana tai varusmiespalvelun jälkeen. Hakemus tehdään lomakkeella (TM 0.81).

Hakemus jätetään kutsunnoissa kutsuntalautakunnalle, varusmiespalveluksessa joukko-osaston komentajalle ja muulloin puolustusvoimien aluetoimistoon tai Siviilipalveluskeskukselle. Jos hakemus jätetään Siviilipalvelukeskukselle, Siviilipalveluskeskus toimittaa sen aluetoimistolle. Ulkomailla asuva voi jättää hakemuksen Suomen lähetystöön tai konsulivirastoon. Puolustusvoimien aluetoimiston hyväksyttyä hakemuksen hakija on siviilipalvelusvelvollinen ja hänen asiansa käsittely siirtyy Siviilipalveluskeskukselle.

Ennen siviilipalveluksen alkua voi vielä hakea yhden kerran takaisin varusmiespalvelukseen, ei kuitenkaan enää siviilipalveluksen alettua eikä enää sen vuoden päätyttyä, jona siviilipalvelusvelvollinen on täyttänyt 28 vuotta. Takaisin varusmiespalvelukseen haetaan keskukselta vapaamuotoisella hakemuksella (erityistä lomaketta ei ole). Hakemus on päivättävä ja toimitettava kirjallisesti keskukselle. Hakemuksessa tulee olla velvollisen nimi, syntymäaika ja osoite.

 

Katso myös:  Varusmiespalvelusta siviilipalvelukseen

LINKIT:        

 

Lisätietoa siviilipalvelukseen hakeutumisesta ja palveluksen suorittamisesta löytyy myös Aseistakieltäytyjäliiton infosta ja Varusmiesliiton sivariin.fi-portaalin kautta.

 
 
 


Esimerkki: Olet suorittanut varusmiespalvelusta 8 vrk, ja palvelusajaksesi määräytyi 180 vrk.   8 x 2,01 = 16,08

Siviilipalveluksesi lyhenee 17 vrk: 362 – 17  = 345 vrk.