etusivu :: Velvolliselle :: Lykkäys

Lykkäys

Siviilipalveluskeskus voi lykätä palveluksen alkamista korkeintaan kolme vuotta kerrallaan.

Lykkäystä voi saada

  • opiskelun,
  • terveydellisten syiden,
  • kansanedustajan tehtävän hoitamisen,
  • taloudellisten asioiden järjestämisen tai
  • muun erityisen henkilökohtaisen syyn vuoksi.

Lykkäystä on haettava hyvissä ajoin, mieluiten jo neljä viikkoa ennen palveluksen alkamista.  Jos hakemusta ei ole ehditty käsitellä ennen palveluksen alkamispäivää, palvelus on aloitettava.

Vapaamuotoinen lykkäyshakemus, joka sisältää syntymäajan, henkilötiedot sekä osoitteen, lähetetään siviilipalveluskeskukseen (yksi potitustapa riittää: joko kirjeposti tai sähköposti). Hakemukseen liitetään lykkäyksen tarpeen osoittavat asiakirjat:

  • lykkäys opintoihin vedoten: opintorekisteriote tai todistus vastaanotetusta opiskelupaikasta
  • lykkäys terveydellisiin syihin vedoten: lääkärin kirjoittama B-lausunto
  • lykkäys taloudellisiin syihin vedoten: todistukset lainoista tai veloista, maksusuunnitelma sekä palkkatodistus tai kopio työsopimuksesta.
  • Kaikkiin lykkäyshakemuksiin merkitään, kuinka pitkäksi aikaa (1/2/3 vuotta tai mihin päivään saakka)  lykkäystä haetaan

Lykkäystä voi hakea myös kesken palveluksen samoilla syillä. Mikäli olet epävarma kyvystäsi selviytyä siviilipalveluksesta, voit koulutusjakson aikana keskustella lääkärin kanssa mahdollisesta lykkäystarpeesta.

Lykkäystä annetaan korkeintaan sen vuoden loppuun, jona palvelusvelvollinen täyttää 28 vuotta.

Lykkäystä koskevaan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivässä päätöksen tiedoksisaannista.

 

Katso siviilipalveluslaki 5 luku