etusivu :: Täydennyspalvelus :: Vapautus

Vapautus täydennyspalveluksesta

Täydennyspalveluksesta voi anoa vapautusta seuraavin perustein:

  • Vapautus on erittäin tarpeellinen perheolojen, taloudellisten olojen, ammatin tai elinkeinon vuoksi
  • Opintojen aloittaminen tai eteneminen vaikeutuisi tuntuvasti ilman vapautusta
  • Täydennyspalvelus haittaisi vakavasti velvollisen työnantajan toimintaa
  • Muun erityisen henkilökohtaisen syyn vuoksi

Vapautusta on haettava kirjallisesti siviilipalveluskeskukselta. Hakemukseen on liitettävä selvitys vapautuksen perusteista.

Vapautushakemus/Opinnot, taloudelliset tai henkilökohtaiset syyt

Vapautushakemus/Terveydelliset syyt

Vapautus koskee vain vapautuspäätöksessä yksilöityä täydennyspalvelusta. Vapautuksen päätyttyä velvolliselle lähetetään uusi määräys täydennyspalvelukseen.

Vapauttamishakemus ei ole pätevä syy jäädä pois palveluksesta.

 

Kieltäytyminen täydennyspalveluksesta

Täydennyspalveluksesta kieltäytymisestä seuraa sakkorangaistus, joka on tavallisesti 20 päiväsakkoa. Sakkojen maksaminen ei vapauta suorittamasta täydennyspalvelusta, vaan kieltäytyjä kutsutaan täydennyspalvelukseen uudelleen myöhemmin.