Varusmiespalveluksesta siviilipalvelukseen

Jos teet siviilipalvelushakemuksen varusmiespalveluksessa, sinut kotiutetaan välittömästi. Paperisi toimitetaan aluetoimiston kautta Siviilpalveluskeskukseen.

Mikäli haluat aloittaa siviilpalvelukseen mahdollisimman pian varusmiespalveluksen keskeyttämisen jälkeen, ota yhteyttä Siviilipalveluskeskuskeen ja tiedustele mahdollisia vapaita koulutusjaksoja. Vuodenajasta riippuen koulutusjaksolle on haluttaessa mahdollista päästä lyhyelläkin varoitusajalla esim. silloin, kun sinulla on työpalvelupaikka sovittuna.

Suoritettu varusmiesaika hyvitetään siviilipalvelusaikaa laskettaessa kertoimen mukaan. Kertointen suuruus riippuu määrätystystä varusmiespalveluksen kestosta. Kertoimet tulevat laskukaavasta:

347vrk / määrätty palveluksen kesto = kerroin.

Jos palveluksen kestoksi on määrätty 165 vrk, on kerroin 2,10. Jos palveluksen kesto on 255 vrk, kerroin on 1,36, ja jos palveluksen kestoksi on määrätty 347 vrk, joka on myös siviilipalveluksen kesto, on kerroin 1,00.


Esimerkki: olet suorittanut varusmiespalvelusta 8 vrk, ja palvelusajaksi määräytyi 165 vrk. 8 x 2,10= 16,80.
Siviilipalveluksesi lyhenee 17 vrk: 347-17=330 vrk