etusivu :: Palveluspaikoille :: Työpalvelu

Työpalvelu

Palveluspaikkasopimuksen tehnyt palveluspaikka voi hakea siviilipalvelusvelvollista lisäämällä avoimen paikan sähköiseen siviilipalvelusrekisteriin, sivariwebbiin.

Paikasta kiinnostuneet siviilipalvelusvelvolliset ottavat tämän jälkeen yhteyttä. Siviilipalvelusvelvollinen etsii itse työpalveluspaikan. Tarvittaessa keskus auttaa palveluspaikan hankkimisessa. Koulutusjaksolla oleva siviilipalvelusvelvollinen voi tulla haastatteluun sovittuaan asiasta palveluspaikan ja koulutusvastaavansa kanssa. Palveluspaikoilla on myös mahdollisuus tulla esittelemään toimintaansa siviilipalveluskeskukseen.

Moni palvelusvelvollinen ottaa yhteyttä palveluspaikkoihin jo ennen koulutusjaksoa. Palveluspaikan tulee varmistaa siviilipalvelusvelvolliselta tai siviilipalveluskeskukselta koulutusjakson ja työpalvelun alkamisajankohdat ennen työpalvelupaikasta sopimista ja sitoumuslomakkeen allekirjoittamista. 

Koulutusjakson jälkeen siviilipalveluskeskus lähettää palveluspaikalle velvollisen työpalvelumääräyksen ja siirtää velvollisen tiedot sähköisessä rekisterissä palveluspaikan nähtäviksi ja päivitettäviksi. Työpalvelumääräyksen mukana lähetetään myös velvolliselle annettava siviilipalvelustodistus, ohjeita  ja lääkärikortti.

LINKIT:         Sähköinen rekisteri ja henkilöasiakirjat

                    Koulutuserät