etusivu :: Palveluspaikoille :: Sähköinen rekisteri (SivariWeb) ja henkilöasiakirjat

Sähköinen rekisteri ja henkilöasiakirjat

Sähköisen rekisterin tunnukset, henkilöasiakirjat ja matkaliput on säilytettävä lukitussa paikassa.
Siviilipalvelusvelvollisen henkilötietoja saa luovuttaa ainoastaan

 • siviilipalvelusorganisaation sisällä
 • siviilipalvelusvelvolliselle itselleen,
 • hänen kirjallisella suostumuksella muille tahoille,
 • muulle viranomaiselle lain nojalla ja
 • TEM:n luvalla erityisestä syystä esim. tutkimustarkoituksiin. (Tietoja haluavan on tehtävä kirjallinen hakemus TEM:lle.)

Jos siviilipalveluskeskus tai palveluspaikka kieltäytyy luovuttamasta tietoja, tästä on annettava kirjallinen päätös muutoksenhakuosoituksineen. Muutosta haetaan valittamalla TEM:lle 30 päivässä päätöksen tiedoksisaannista.

Siviilipalvelusrekisteriseloste.

Palveluksenaikaiset tiedot on tallennettava sähköiseen siviilipalvelusrekisteriin.

Tallennettavia tietoja ovat:

 • lomat
 • luvattomat poissaolot
 • kotiutus

Siviilipalvelusvelvollisen kotiutuessa sähköiseen rekisteriin lisätään 'Kotiutettu SPP:stä' -tapahtuma. Velvollisen allekirjoittama lääkärintarkastuskortti sekä täytetty kotiuttamisilmoitus (katso "Kotiuttamisohje") on toimitettava välittömästi siviilipalveluskeskukseen.

Palveluspaikat saavat rekisteristä

 • kotiuttamispäivän
 • käytettyjen lomien määrän
 • päivärahan korotuspäivät ('Raportit' --> 'Päivärahan korotuslista'), Excel-taulukko
 • päivärahan maksulistan haluamalleen ajankohdalle ('Raportit --> 'Päivärahan maksulista'), Excel-taulukko

 

Palveluspaikat päivittävät yhteystitojensa muutokset itse siviilipalvelusrekisteriin.

Kun paikka on hyväksytty siviilipalveluspaikaksi, paikan vastuuhenkilö saa rekisterin käyttöoikeuskirjeen. Vastuuhenkilöt saavat rekisterin käyttäjätunnuksen ja salasanan ottamalla yhteyttä siviilipalveluskeskukseen:

 • klo 9 - 11 / Elina Nordenswan 0295 029 378. 
 • Asioinnin nopeuttamiseksi ilmoita aina sopimusnumero
 • Jos rekisteriin merkitty vastuuhenkilö ei enää ole palveluspaikalla eikä voi merkitä rekisteriin uutta vastuuhenkilöä, palveluspaikka ilmoittaa uuden vastuuhenkilön tiedot siviilipalveluskeskukselle postitse tai sähkpostitse kirjaamo.siviilipalvelus(at)ely-keskus.fi. .Näin menetellään, kun vastuuuhenkilö on lopettanut palveluspaikassa lisäämättä uutta vastuuhenkilöä rekisteriin.
 • Palveluspaikkojen vastuuhenkilö voi lisätä ja poistaa tarvittaessa yhteyshenkilöitä rekisteriin ja antaa heille omat käyttäjätunnukset ja salasanat. Kun vastuuhenkilö lisää uuden käyttäjän rekisteriin, rekisteri luo käyttäjätunnuksen automaattisesti. Vastuuhenkilö luo käyttäjälle aloitussalasanan.  Jos rekisterin käyttäjä on unohtanut salasanansa, vastuuhenkilö voi käydä vaihtamassa uuden aloitussalasanan ja antaa sen käyttäjälle. Rekisteri vaatii käyttäjää  ensimmäisellä kirjautumiskerralla muuttamaan tämän salasanan.
 • Ohje avoimien palveluspaikkojen hallinnasta sivariwebissä

 

Katso myös: Kotiuttaminen