etusivu :: Palveluspaikoille :: Palvelustehtävistä vapauttaminen lyhytaikaisesti

Palvelustehtävistä vapauttaminen lyhytaikaisesti

Siviilipalveluspaikka voi myöntää siviilipalvelusvelvolliselle vapautuksen palvelustehtävien suorittamisesta ja oikeuden lyhytaikaisesti poistua siviilipalveluspaikasta seuraavilla perusteilla:

  1. sairaudesta tai vammasta toipuminen;
  2. lähiomaisen kuolema tai äkillinen vakava sairaus; taikka
  3. muu henkilökohtainen pakottava syy.

Palvelustehtävästä vapauttaminen edellyttää myöntämisperusteiltaan yleensä jonkinlaista äkillisyyttä, vakavuutta, pakottavuutta ja tilapäisyyttä. Vapauttamista ei siten ole tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi lapsen toistuviin lapsen sairastumistilanteisiin.

Lähiomaisella tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa, rekisteröidyn parisuhteen osapuolta, siviilipalvelusvelvollisen ja tämän puolison lasta sekä siviilipalvelusvelvollisen vanhempia, isovanhempia ja sisaruksia. Vanhempien ja sisarusten käsitteisiin sisältyvät myös puolisukulaiset.