etusivu :: Palveluspaikoille :: Päiväraha

Päiväraha

Päiväraha maksetaan takautuvasti kerran tai kahdesti kuukaudessa. Päiväraha määräytyy palvelusvelvollisen suorittamien palvelusvuorokausien mukaan seuraavasti:

 

1.1.2015 alkaen:

 1 - 165 vrk             5,10 €

166 - 255 vrk          8,50 €

256 - 347 vrk        11,90 €

Päivärahan suuruutta laskettaessa suoritettu varusmiesaika otetaan huomioon kalenteripäivinä, ei kertoimella. Sähköisessä siviilipalvelusrekisterissä kohdassa "Aiempaa varusmiespalvelusta" ensimmäinen luku kertoo kalenteripäivät ja suluissa oleva kertoimella kerrotut päivät. Päiväraha maksetaan joka päivältä, myös lauantailta ja sunnuntailta. Työpalvelussa olevien velvollisten päivärahojen korotuspäivät löytyvät sähköisestä rekisteristä kohdasta "Raportit".

 

Päivärahaa ei kuitenkaan makseta

  • kokonaisilta päiviltä, jotka siviilipalvelusvelvollinen on ollut luvatta poissa palveluksesta,
  • HSL-lomalta
  • ajalta, jona siviilipalvelusvelvollinen on tahallisesti tehnyt itsensä palvelukseen kykenemättömäksi eikä
  • ajalta, jona siviilipalvelusvelvollinen on epäiltynä ollut pidätettynä tai vangittuna, jos hänet tuomitaan tästä teosta vankeuteen (muu kuin siviilipalvelusrikos).

Siviilipalvelusvelvollisen komennusmatkoille ei makseta vastaavaa päivärahaa kuin virkamiesten virkamatkoille. Hän saa ainoastaan päivärahan ja tarvittaessa ruoka- ja majoitusrahan. Ulkomaan komennusmatkojen osalta maksetaan tarvittaessa ulkomaan ruoka- ja majoitusraha.