etusivu :: Palveluspaikoille :: Miten hakeutua siviilipalveluspaikaksi? :: Ohjeet yksityisoikeudelliselle yhteisöille (yhdistykset, säätiöt)

Ohjeet yksityisoikeudelliselle yhteisölle siviilipalvelupaikaksi hakeutumista varten

1.1.2008 voimaan tuleen siviilipalveluslain muutoksen jälkeen Siviilipalveluskeskus voi hyväksyä yksityisoikeudelliset yleishyödylliset yhteisöt (esim. yhdistykset tai säätiö) siviilipalveluslaitoksiksi.

Hakemus siviilipalveluspaikaksi tulee toimittaa kirjallisesti koulutuskeskukselle. Yksityisoikeudelliset hakemukset käsittelee keskuksessa virkavastuulla viranhaltijat. Hakemuksista pyydetään erikseen lausunto pääesikunnalta ennen asian ratkaisemista.

Edellämainitusta hyväksymismenettelystä johtuen hakemukseen vastaaminen saattaa kestää pisimmillään muutaman kuukauden.

Hakemus voidaan tehdä vapaamuotoisesti. Erillistä hakemuslomaketta ei ole. Hakemuksesta on kuitenkin ilmettävä riittävät tiedot yhteisöstä ja sen toiminnasta. Hakemuksesta tulisi ilmetä ainakin seuraavat yhteisöä koskevat seikat:

1. Sitoutuuko yhteisö vastaamaan siviilipalveluspaikan velvoitteista?
2. Sitoutuuko yhteisö vastaamaan siviilipalvelusvelvolliselle ilmaisesta ylläpidosta? Ylläpito käsittää majoituksen, työmatkakulut, ruokailut, terveydenhuollon ja päivärahat.
3. Kuka yhteisössä toimii siviilipalvelusasioiden vastuuhenkilönä, joka siviilipalveluslain 45§:n mukaisesti vastaa palvelustehtävien määräämisestä ja niihin perehdyttämisestä sekä siviilipalvelusvelvollisen valvonnasta ja kurinpidosta? (vastuuhenkilön nimi ja aema)
4. Minkälaisiin tehtäviin/toimintayksiköihin sijoittaisitte siviilipalvelusvelvollisia?
5. Mikä/mitkä tahot ovat yhteisön perustajina?
6. Yhteisön palkatun henkilöiden määrä ja nimikkeet?
7. Miten yhteisö rahoittaa toimintansa? Onko yhteisö saanut avustusta julkisyhteisöltä ja mikä on avustuksen osuus yhteisön tuloista?
8. Mikä on viranomainen kanta yhteisön yleishyödyllisyyteen verotuksessa? (liitteeksi kopio päätöksestä, jos käytössä) Millä perusteella yhteisönne itse katsoo toimintansa yleishyödylliseksi?
9. Lisätietoja yhteisön toiminnasta (toimintakertomus)
10. Jäljennös yhteisön säännöistä (jos yhtiö, jäljennös yhtiöjärjestyksestä ja kaupparekisteriotteesta)
11. Tilinpäätöstiedot: Edellisen vuoden tuloslaskelma ja tase


Edellytykset yksityisoikeudelliseksi siviilipalveluspaikaksi hyväksymiselle


Hakemus toimitetaan siviilipalveluskeskukseen osoitteella:

Siviilipalvelukeskus
Latokartanontie 79 A
07810  INGERMANINKYLÄ