etusivu :: Palveluspaikoille :: Mitä tehdä kun velvollinen jää saapumatta palvelukseen?

Mitä tehdä, kun siviilipalvelusvelvollinen jää saapumatta palvelukseen?

Jos siviilipalvelusvelvollinen jättää saapumatta palvelukseen tai lopettaa sen, siviilipalveluspaikan on ilman aiheetonta viivytystä pyydettävä siviilipalvelusvelvollisen kotipaikkakunnan tai siviilipalveluspaikan sijaintipaikkakunnan poliisilta virka-apua hänen etsimiseksi ja palvelukseen toimittamiseksi. Poliisin on tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin tavoittamatta jääneen siviilipalvelusvelvollisen etsintäkuuluttamiseksi.

Poliisin on viipymättä toimitettava siviilipalvelusvelvollinen siviilipalveluspaikkaansa, jollei hän kirjallisesti kieltäydy siviilipalveluksesta tai jollei hänellä ole laillista estettä poissaololleen. Poliisin on toimitettava siviilipalveluspaikkaan kieltäytymisilmoitus tai selvitys laillisesta esteestä.

Mikäli siviilipalvelusvelvollinen kieltäytyy kirjallisesti, on hänet heti kotiutettava ja palveluspaikan on otettava yhteyttä siviilipalveluskeskukseen jatkotoimenpiteitä varten.