etusivu :: Palveluspaikoille :: Asuminen

Majoitus

Kaavio asumiskustannusten maksusta

 

ASUMISKULUISTA

Siviilipalvelusvelvollisella on palvelusaikana oikeus ilmaiseen majoitukseen. Majoituksen järjestämisestä ja kustannuksista vastaa palveluspaikka. Asiasta ei voi pätevästi sopia toisin.

Majoituksen osoittaminen

Sekä siviilipalvelusvelvolliselle että palveluspaikalle tulisi olla selvää alusta alkaen, missä on palveluspaikan osoittama majoitus. Majoituksesta on annettava kirjallinen osoitus sitoumuslomakkeessa. Palveluspaikka voi osoittaa majoitukseen omia tilojaan tai vuokrata asunnon. Palveluspaikka voi myös osoittaa velvollisen asumaan kotonaan sovittuaan asiasta hänen kanssaan. Mikäli kotona asumisesta aiheutuu velvolliselle itselleen kustannuksia, on palveluspaikan ne korvattava. Näin tapahtuu myös, kun palveluspaikka edellyttää häneltä kotona asumista, tai kun se ei osoita muuta majoitusta.

Mikäli velvollinen kieltäytyy palveluspaikan osoittamasta majoituksesta ja haluaa asua esimerkiksi kotonaan, ei palveluspaikan velvollisuutena ole kustantaa tällaisesta velvollisen itsensä valitsemasta asunnosta aiheutuvia kuluja. Tarjotusta asunnosta kieltäytyminen on syytä nimenomaisesti merkitä palveluksen alkaessa täytettävään sitoumuslomakkeeseen.

Palveluspaikka vastaa myös työmatkoista osoittamansa majoituksen ja palveluspaikan välillä. Ohjeellisena on pidetty yli 5 km:n yhdensuuntaista matkaa.

 

MAJOITUSKORVAUS PALVELUSPAIKOILLE

Valtio korvaa siviilipalveluspaikalle siviilipalvelusvelvollisen kuukausittaiset majoituskustannukset palveluspaikoille osoitetun majoituksen sijaintipaikkakunnan mukaan seuraavasti:

I kuntaryhmä: Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa enintään 250 euroa;

II kuntaryhmä: Muut kunnat enintään 150 euroa.

Majoituskustannukset korvataan enintään toteutuneiden asumiskustannusten mukaisesti. Korvattavia majoituskustannuksia ovat vuokra, muu vastike tai niihin rinnastettava muu sopimukseen perustuva kiinteän suuruinen kuukausittainen asumismeno (myös saunavuoromaksu ja vuokrasopimuksessa vaadittu kotivakuutus), ei kuitenkaan rahoitusvastike tai asuntolainan pääomalyhennys.

Jos siviilipalvelusvelvollinen osoitetaan majoittumaan siviilipalvelusvelvollisen vanhempien omistamaan tai vuokraamaan asuntoon, on korvattavien majoituskustannusten määrä enintään 100 euroa kuukaudessa.

Vajaalta kuukaudelta korvataan kustannukset vain palveluspäiviltä.

Majoituskorvausanomukset tehdään sivariwebissä

Siviilipalveluspaikan on laskutettava maksetut majoituskustannuksen siviilipalveluskeskukselta takautuvasti viimeistään sen kalenterivuoden päättyessä, johon majoituskustannukset kohdistuvat. Hakemukset tehdään sähköisesti sivariwebissä. Siviilipalveluspaikan on laskutettava maksetut majoituskustannukset siviilipalveluskeskukselta takautuvasti viimeistään sen kalenterivuoden päättyessä, johon majoituskustannukset kohdistuvat. Siviilipalveluspaikan on esitettävä maksamistaan majoituskustannuksista luotettava selvitys. Majoituskustannusten korvaamiseen liittyvästä menettelystä voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

HAKEMUSTEN KÄSITTELY

Sähköiset hakemukset tehdään sivariwebissä

01.01. - 30.04.2017 tehdyt hakemukset käsitellään 30.06.2017 mennessä

01.05 - 31.08.2017 tehdyt hakemukset käsitellään 31.10.2017 mennessä

01.09 - 05.12.2017 tehdyt hakemukset käsitellään 31.12.2017 mennessä

06.12. - 31.12.2017 tehdyt hakemukset käsitellään 28.02.2018 mennessä

Kaikkien vuoteen 2017 kohdistuvien hakemusten tulee olla tehtyinä viimeistään 31.12.2017. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

 

Sähköinen anomus tehdään sivariwebin kautta jokaisesta velvollisesta erikseen.  Ne kuukaudet, joilta korvausta ei haeta, voi poistaa anomusrivin lopussa olevaa roskakoría klikkaamalla. Jos velvollinen ei enää näy palvelusvelvollisten listalla, majoituskorvausanomukset voi tehdä Majoituskorvaukset kohdassa, jonne velvollisen tiedot nousevat.

 

Anomuksen liitteet tallennetaan sivariwebiin kohdassa ’Valitse tiedostot’. Tarvittavat liitteet ovat:

1) Vuokrasopimus

- palvelusvelvollisen ja vuokranantajan välinen kirjallinen sopimus tai

- palveluspaikan ja vuokranantajan välinen kirjallinen sopimus tai

- palvelusvelvollisen asuessa omistusasunnossa isännöitsijän todistus ja/tai ote talonkirjasta

2) Sitoumuslomake

- korvausta maksetaan vain palveluspaikan osoittamasta, sitoumuslomakkeeseen merkitystä ja palvelusvelvollisen hyväksymästä majoituksesta. Vuokrasopimuksessa ja sitoumuslomakkeessa on oltava sama osoite. Mikäli asumisjärjestelyt ovat muuttuneet, palveluspaikka ja velvollinen täyttävät ja allekirjoittavan uuden sitoumuslomakkeen.

3) Tositteet

Tositteet palveluspaikalle siviilipalvelusvelvollisen majoittamisesta aiheutuneista kustannuksista: kuitit vuokranmaksusta, mikäli palveluspaikka on maksanut vuokran suoraan vuokranantajalle, tai kuitti palvelusvelvolliselle päivärahojen yhteydessä maksetusta summasta, kun asumiskustannusten osuus on siinä eritelty. Kuitiksi käy kopio tiliotteesta, hyväksytty maksumääräys tai reskontranote, jossa näkyy maksupäivä. Vuokranmaksulappu tai päivärahalaskelma ei kelpaa kuitiksi ellei siitä ilmene, että ko. maksu on tosiasiassa myös suoritettu.

- jos velvollinen asuu oppilaitoksen tms. asuntolassa, on asuntolan ylläpitokustannuksista oltava selvitys mukana per palvelusvelvollinen per kuukausi sekä kuitit maksetuista kustannuksista (sähkö-, vesi yms.)

- jos velvollinen asuu vanhempiensa kanssa tai heidän vuokraamassaan asunnossa liitteeksi tarvitaan myös kopiot tositteista, jotka osoittavat velvollisen maksaneen asumiskulunsa kolme kuukautta ennen palveluksensa alkamista.

Mikäli korvauksia haetaan useammassa jaksossa, liitä jälkimmäisiin hakemuksiin mukaan vain tositteet palveluspaikalle aiheutuneista kustannuksista. Vuokrasopimusta ja sitoumuslomaketta ei tarvitse lähettää uudelleen, ellei niissä ole tapahtunut muutoksia

 

 

LINKIT:      Majoituskorvausanomuslomake ei enää käytössä

Päivärahat

                  Ruokailu