Sitoumuslomakkeen täyttäminen

Kun siviilipalveluspaikka päättää ottaa siviilipalvelusvelvollisen työpalveluun, velvollinen ja palveluspaikka sopivat työpalvelun suorittamisesta täyttämällä sähköisesti sivariwebissä sitoumuslomakkeen. Sivariwebistä tulostettu ja allekirjoitettu sitoumuslomake on sopimus siitä, että siviilipalvelusvelvollinen ottaa työpalvelupaikan vastaan ja siviilipalveluspaikka ottaa velvollisen työpalveluun. Siviilipalveluskeskus määrää velvollisen työpalveluun sitoumuslomakkeen perusteella.

Toimi näin

Velvollisen ja palveluspaikan kannattaa tulostaa mallilomake täyttöohjeineen ja tutustua niihin ennen palveluspaikkahaastattelua.

Palveluspaikka ja velvollinen sopivat sitoumuslomakkeessa seuraavista asioista :

* työpalveluksen aloituspäivämäärä

* pääasialliset työtehtävät

* osoitettu majoitus

* päivärahojen maksuaikataulu

* ruokailu

* terveydenhuolto

* työmatkat

Täyttäkää sitoumuslomake huolellisesti sivariwebissä , tulostakaa ja allekirjoittakaa se. Palveluspaikan puolesta lomakkeen allekirjoittaa palveluspaikan vastuuhenkilö. Lomakkeesta kannattaa ottaa kopio velvolliselle ja palveluspaikalle ennen sen lähettämistä Siviilipalveluskeskukseen. Palveluspaikka tai velvollinen lähettää lomakkeen Siviilipalveluskeskukseen sähköpostilla tai kirjeitse. Velvollinen voi myös tuoda sen Siviilipalveluskeskukseen. Siviilipalveluskeskus tarkistaa lomakkeen tiedot, tekee työpalvelumääräyksen ja toimittaa sen velvolliselle ja työpalvelupaikalle. Työpalvelun voi aloittaa sovitusti, jollei Siviilipalveluskeskus toisin ilmoita.

Mikäli velvollisen työtehtävät sisältävät olennaista ja pysyväisluontoista henkilökohtaista vuorovaikutusta alle 18-vuotiaan kanssa, sitoumuslomakkeeseen tehdään merkintä, joka velvoittaa Siviilipalveluskeskuksen tarkastamaan velvollisen rikostaustaotteen ennen työpalveluun määräämistä.

Kenelle ja millä ehdoin

Siviilipalveluspaikalla on oltava ajan tasalla oleva sopimus palveluspaikkana toimimisesta ja tunnukset sivariwebiin. Palveluspaikan sivariwebissä nimetyn vastuuhenkilön tulee allekirjoittaa sitoumuslomake.

Sitoumuslomake on sopimus työpalveluksen suorittamisesta työpalvelupaikassa ja se tarvitaan aina. Siviilipalveluskeskus ei voi määrätä velvollista työpalveluun ilman sitoumuslomaketta.

Määräaika

Sitoumuslomake on suositeltavaa täyttää ja toimittaa jo ennen velvollisen koulutusjaksoa, mikäli työpalveluspaikkasi on varmistunut. Jos paikkasi varmistuu koulutusjakson aikana, täytetty lomake on toimitettava välittömästi velvollisen ryhmävastaavalle.

Käsittelyaika

Siviilipalveluskeskus tarkastaa sitoumuslomakkeen mahdollisimman pian ja tekee sopimuksen mukaiseen työpalvelumääräyksen


LINKIT:       Kaavio majoituksen osoittamisesta

                    Koulutuserät