AJANKOHTAISTA

RSS
31.01.2018

JOUKKOLIIKENTEEN LAKON VAIKUTUS TYÖPALVELUSSA

Lakko voi vaikeuttaa myös siviilipalvelusvelvollisten saapumista töihin lakkopäivänä. Jos velvollinen normaalisti käyttää joukkoliikennettä, eikä palvelupaikalla ole mahdollista järjestää vaihtoehtoista kulkemista, häntä ei voida velvoittaa saapumaan palvelukseen omalla kustannuksella. Poissaolopäivä lasketaan palveluspäiväksi, eikä sitä merkitä erikseen sivariwebiin. Päivärahan lisäksi maksetaan myös ruokaraha koko päivältä. Palveluspaikka ja siviilipalvelusvelvollinen voivat myös sopia muista työnteon mahdollistavista järjestelyistä, kuten esimerkiksi etätyöstä, jos se työtehtävien puolesta on mahdollista.

Arkisto

2019 (22)

2018 (5)

2017 (13)

2016 (8)

2015 (13)

2014 (11)

2013 (22)

2012 (19)

2011 (8)

Tunnisteet