23.03.2018

SIVIILIPALVELUSVELVOLLISTEN ROKOTUSSUOJA

1. Jos siviilipalveluksen aikaisiin työtehtäviisi kuuluu työskentelyä riskiryhmien parissa, varmista, että sinulla on riittävä rokotesuoja. 2. Jos olet epävarma rokotussuojastasi, saat rokotetietosi omalta terveysasemaltasi tai yläkoulusi terveydenhuollosta. 3. Mikäli sinulla on terveydellinen syy, jonka vuoksi rokotussuojasi ei vastaa riskiryhmien kanssa työskentelyyn liittyvää rokotevelvoitetta, hakeudu tehtäviin, jossa rokotesuojaa ei edellytetä.

Uusi tartuntatautilaki (1227/2016) astui voimaan 1.3.2017, ja työntekijän rokotussuojaa koskeva 48§ astui voimaan 1.3.2018. Muutokset toivat uusia velvoitteita sekä työnantajille, että työntekijöille. Lakimuutos on tehty suojelemaan potilaita ja asiakkaita.

 Velvoite koskee työskentelyä sosiaali - ja terveydenhuollon toimintayksiköissä olevissa asiakas- ja potilastiloissa, joissa hoidetaan ns. riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä. Velvoite koskee myös potilaskuljetuksiin osallistuvia. 

Riskiryhmiin kuuluvia, tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita, ovat esim. potilaat, joiden puolustusjärjestelmä on merkittävästi heikentynyt sairauden tai sen hoidon takia, alle yksivuotiaat, 65 vuotta täyttäneet sekä raskaana olevat. 

Asiakas- ja potilastiloilla ja potilaskuljetuksilla tarkoitetaan

  • asiakas- ja potilastiloja, kuten potilas - ja toimenpidehuoneita
  • sairaankuljetuksessa käytettäviä kulkuneuvoja
  • näihin verrattavia tiloja esim. sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden odotus- ja käytävätiloja, joissa on mahdollisuus tartunnalle tai sen leviämiselle asiakkaisiin tai potilaisiin 

Tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden parissa työskentelevällä tulee olla suoja seuraavia tauteja vastaan:

                      * rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan

                      * vuosittain annettavan rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan

                      * imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan

 


Lähettäjä
Susanna Ollas
23.03.2018
Viimeksi muokattu
06.04.2018